Search

עץ בן 80 - סדנה מקצועית


ערכנו במרכז סדנה מקצועית בנושא שימור עץ בנגרות פנים. את הסדנה המרתקת הנחו המייסטרים הגרמנים, הנגרית ומעצבת הפנים אן קריסטין לימר והנגר לוקאס בארץ׳. במהלך הסדנה שיקמנו את פריטי הנגרות ההיסטוריים בבניין, תוך עבודת גישוש ובילוש אחר החומרים ושיטות העבודה שהשתמשו בהם בשנות השלושים של המאה הקודמת. ככה זה נראה.